Help

Om het zoeken makkelijker te maken vindt u hier een uitleg over deze website.

Eenvoudig zoeken

Eenvoudig zoeken, in alle velden van de nieuwe BNTL tegelijk, doet u met het zoekscherm op de startpagina (home / zoeken). Vul het woord of de woorden in waarop u wilt zoeken en klik met de muis op het blokje “zoeken”.

Naar boven

Wildcard-gebruik

U kunt een asterisk * gebruiken om te zoeken naar verschillende vormen. De asterisk kan worden geplaatst aan het eind van een woord of in een woord. In een woord staat 1 asterisk voor 1 letter, en 2 asterisks na elkaar staan voor twee of meer onbekende letters. Een asterisk kan niet aan het begin van een woord worden geplaatst, behalve in geavanceerd zoeken in de velden auteur en trefwoord.

Naar boven

Op frases zoeken

Op frases zoeken kan door woorden die na elkaar voor moeten komen te omgeven door dubbele aanhalingstekens, “   ”.

Naar boven

Geavanceerd zoeken

Gevanceerd zoeken houdt in dat u per veld van de BNTL-database uw zoekvraag kunt stellen, en ook een combinatie van velden kunt doorzoeken. Hiervoor klikt u op de woorden “geavanceerd zoeken” onder het eenvoudig zoekscherm. Muisloos komt u daar met Alt+g (Internet Explorer) of Shift+Alt+g (Mozilla Firefox). In het scherm voor geavanceerd zoeken ziet u alle velden die een item in de BNTL-database bevat. U kunt uw zoekvraag specificeren door in één van die velden te zoeken of in een combinatie van velden. Het veld jaar betreft het jaar waarin een publicatie is verschenen. Het veld auteur betreft de auteur van een publicatie over de Nederlandse taal- of letterkunde. Zoekt u naar publicaties over een literair auteur, dan kunt u zoeken naar de naam van die auteur in het veld trefwoord.

Naar boven

Zoeken op auteur

U kunt op twee manieren zoeken naar een auteur. In beide gevallen vult u eerst de naam van de auteur in het auteursveld. Kiest u voor “Zoek in bibliografie” dan wordt er op auteur gezocht in de bibliografielijst. Kiest u voor “Zoek in auteursthesaurus”, dan krijgt u als zoekresultaten de records uit de auteursthesaurus waarin uw zoekvraag voorkomt.
Door op een item uit die lijst te klikken krijgt u de informatie te zien die in het auteursrecord staat. Onderaan die informatie staat een link naar alle publicaties die aan dit auteursrecord verbonden zijn. U zult zien dat sommige auteurs in onze thesaurus staan onder verschillende naamvormen. Dat betekent dat u achtereenvolgens op die verschillende naamvormen moet zoeken en daar naar “alle publicaties” moet gaan om een compleet beeld van iemands publicaties te krijgen. In de komende tijd zal de interne redactie de auteursthesaurus opschonen zodat dit probleem zich daarna nog slechts bij uitzondering zal voordoen.

Naar boven

Zoeken op trefwoord

U kunt op twee manieren zoeken naar op een trefwoord. In beide gevallen vult u eerst de naam van het trefwoord in het auteursveld. Kiest u voor “Zoek in bibliografie” dan wordt er op auteur gezocht in de bibliografielijst. Kiest u voor “Zoek in trefwoordthesaurus”, dan krijgt u als zoekresultaten de records uit de trefwoordthesaurus waarin uw zoekvraag voorkomt. Door op een item uit die lijst te klikken krijgt u de informatie te zien die in het trefwoordrecord staat. Onderaan die informatie staat een link naar alle publicaties die aan dit trefwoordrecord verbonden zijn. Het trefwoordsysteem is zeer uitgebreid, maar het aantal trefwoorden dat aan een item is toegekend is beperkt. Het is dus verstandig om een zoekvraag ook te stellen via de optie eenvoudig zoeken.

Naar boven

Zoeken op recensies

Als u in de lijst met publicatietypen kiest voor Recensie, dan vindt u in de zoekresultaten uitsluitend recensies van secundaire literatuur, dus besprekingen van wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Relevante recensies van primaire literatuur, dus van romans, toneelstukken, gedichtenbundels etc., zijn ook in de BNTL opgenomen, maar zijn aangemerkt als artikel. Zoekresultaten van recensies bevatten momenteel geen informatie over de gerecenseerde publicatie. Dit wordt binnenkort aangepast. Voor de presentatie van zoekresultaten, sorteeropties en de mogelijkheid om een set te verkleinen zie onder de informatie hierboven over eenvoudig zoeken.

Naar boven

Zoekresultaten

De woorden waarop u hebt gezocht zijn blauw gemarkeerd in de zoekresultaten. Als u doorklikt op een titel ziet u alle velden van het item met ook daarin de gevonden woorden gemarkeerd. Als u op twee of meer woorden hebt gezocht, bevatten de zoekresultaten de titels waarin al deze woorden voorkomen en die waarin maar enkele woorden of maar 1 woord voorkomt. Die laatste resultaten staan onderaan de op relevantie gesorteerde lijst.

Naar boven

Legenda van de gebruikte ikoontjes

Boek Boek >Artikel uit boek Artikel uit boek
Tijdschrift of reeks Tijdschrift of reeks Artikel uit tijdschrift Artikel uit tijdschrift
Speciale tijdschriftaflevering Speciale tijdschriftaflevering Artikel van website Artikel van website
cd/dvd cd of dvd Recensie Recensie
cd/dvd Website

Naar boven

Resultaten sorteren

De zoekresultaten verschijnen gesorteerd op relevantie (gebaseerd op het aantal voorkomens van de zoektermen in de gevonden items). U kunt de resultaten ook sorteren op auteur (oplopend van A tot Z, of aflopend van Z tot A) of sorteren op jaar (chronologisch of omgekeerd chronologisch). Daarvoor klikt u op het woord “auteur” of “jaar”. Met het driehoekje dat vervolgens rechts van dat woord verschijnt kunt u de sortering van oplopend in aflopend en omgekeerd veranderen.

Als de zoekresultaten oplopend zijn gesorteerd op auteur staan publicaties zonder auteur bovenaan. Het is dus zaak even verder te kijken om bij de A terecht te komen. Als de zoekresultaten aflopend zijn gesorteerd op jaar, staan tijdschriften en reeksen vooralsnog bovenaan de lijst omdat zij om technische redenen het voorlopige jaartal 9999 hebben gekregen. Dit getal zal in de loop van 2008 worden omgezet in het correcte jaartal.

Naar boven

Zoeken binnen zoekresultaten

Als u verder wilt zoeken binnen de gevonden zoekresultaten kunt u gebruikmaken van het veld onder “Zoek binnen resultaat op”. Hierbij kunt u zoeken op woorden in alle velden van de gevonden zoekresultaten. Als u op één veld van een item wilt zoeken dient u een nieuwe zoekvraag te stellen met behulp van de optie geavanceerd zoeken.

Naar boven

Weergave van aantal resultaten

Per scherm worden standaard 10 titels getoond. Door onder de woorden “Zoekresultaten per pagina” te klikken op 20, 50, of 100 kunt u per pagina 20, 50 of 100 titels zichtbaar maken. Onderaan de getoonde zoekresultaten kunt u naar volgende en vorige pagina´s gaan.

Naar boven

Wat houden de publicatiegegevens in?

Door op een titel te klikken verschijnen van die publicatie de volgende gegevens. Publicatietype, Jaar, Auteurs, Titelbeschrijving (met de complete titelbeschrijving van de publicatie, dus inclusief auteur en jaar in de vorm zoals die in de publicatie is aangetroffen), Overige informatie / samenvatting (met bijvoorbeeld titels van besproken romans), Trefwoorden, Document, en URL. Het veld Document geeft aan of een digitaal bestand met de volledige tekst van de beschreven publicatie al in de BNTL is opgenomen. Het veld URL vermeldt het webadres (indien aanwezig) waarop de volledige tekst van de publicatie digitaal te vinden is. Regelmatig staat de URL niet in dit veld maar in een ander veld. Dit zal nog worden gecorrigeerd.

Naar boven

Sneltoetsen

Gebruik van de muis kunt u vermijden door te letten op onderstreepte of vetgedrukte letters. Zoeken zonder muis doet u bijvoorbeeld door de toetscombinatie Alt+z (Internet Explorer) of Shift+Alt+z (Mozilla Firefox). Terug naar het startscherm gaat u met Alt+h (Internet Explorer) of Shift+Alt+h (Mozilla Firefox).

Naar boven